Referenser

Från 1996 till 2020 har GESON MÄKLARE medverkat vid över 1 350 st försäljningar, överlåtelser och värderingar. Nedan listas ett urval av senaste sålda referensobjekt.