Integritetspolicy

Som kund hos oss vill vi se till att dina personuppgifter skyddas för att du ska känna dig trygg hos oss. Hanteringen av personuppgifter sker på ett sätt som är förenligt med gällande lagar och dataskyddslagstiftningen. Vi har tekniska åtgärder och åtgärder inom företaget. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår integritetspolicy och behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är GESON MÄKLARE AB, Uppsalavägen 9, 76231 Rimbo. Mejl: info@gesonmaklare.se Telefon: 0175-71647. Nedan följer en enkel upplysning hur vi jobbar med personuppgifter.

Övergripande information

Du som kund ger oss information om dig själv när tjänsten utförs. De personuppgifter som du ger oss kan vara olika beroende på vilken tjänst som du anlitar oss för eller deltar i. Mäklare inhämtar också information från tredjeman t.ex. hos kommun, bostadsrättsförening, banker, Lantmäteriet, gulasidorna, ratsit, hitta.se, m.m. Hur insamlingen av informationen sker är olika beroende av hur och varför vi är i kontakt med varandra.

Personuppgift är namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, telefonnummer, adress, lånenummer, konto- och betalningsuppgifter (köpare och säljare), ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar.

Vårt ändåmål är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig som kund. Vi samlar in, hanterar och sparar uppgifter. Till stor del krävs det enligt de lagar och förordningar som gäller, men i vissa fall för att vi har avtalat om något tillsammans och för att levererat det vi lovat dig.

Ändamål och laglig grund

Bekräfta identitet och kunna verifiera person- och kontaktuppgifter – Uppfylla avtal/åtaganden vi har mot dig som kund.

Förmedla bostäder och tjänster – Uppfylla avtal/åtaganden mot dig som kund.

Kundservice och hjälp kring tjänsterna – Uppfylla avtal/åtaganden vi har mot dig som kund.

Deltagande i tävlingar och event – Uppfylla avtal och andra berättigade intressen.

Följa lagstiftning (T.ex. lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, bokföringslagen, fastighetsmäklarlagen) – Följa lag

Kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig – Andra berättigade intressen. Utskick av erbjudanden och marknadsföring - Andra berättigade intressen.

Intresseavvägning – berättigat intresse

För alla berättigade intressen (laglig grund) görs en intresseavvägning mellan kundens intresse och GESON MÄKLARE:s intresse. T.ex. uppföljning från visning, sökning av bostad, muntlig värdering, statistiska uppföljningar.

Personnummer behöver vi för att säkerställa din identitet vid t.ex. kontraktsskrivning.

Vi delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners, systemleverantörer, leverantörer av tryck, fotografering och distribution, fastighetsmäklarinspektionen, banker, Hemnet, Mäklarstatistik, Bostadsrättsförening, byggherre, myndigheter (t.ex. Lantmäteriet och kommuner), domstolar, motparter, externa rådgivare, potentiella köpare/säljare av vår verksamhet och mäklares försäkringsbolag.

Vi och våra samarbetspartners och leverantörer behandlar dina personuppgifter huvudsakligen inom EU/EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU/EES så ställs lika höga krav på säkerhets och skyddsnivå som tillämpas inom EU/EES.

Vi sparar dina uppgifter så länge vi behöver göra det enligt lag, myndighetsbeslut, avtal och åtaganden. Vi vidtar också rimliga åtgärder för att hålla personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuell/felaktig/överflödig information.

Dina rättigheter som kund för att du ska ha kontroll över dina egna uppgifter

Rätt till tillgång - registerutdrag Rätt till rättelse

Rätt att bli raderad – dock inte om uppgifterna krävs för att fylla det syfte som de samlades in för eller enligt lag måste sparas.

Rätt till dataportabilitet

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling (t.ex. direktmarknadsföring eller där intresseavvägning är grunden för behandlingen).

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter

Du har möjlighet att begränsa på vilket sätt som vi kommunicerar med varandra, t.ex. endast via telefon. I normal fallet kostar det inget att använda de rättigheter som finns. Skulle din begäran vara orimlig eller sakna grund kommer du att behöva betala oss för administrationskostnaden. Är en begäran orimlig eller saknar grund har vi rätt att neka en begäran.

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen. Hit vänder du dig om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Tel 08-6576100 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Har du frågor så kontakta oss på info@gesonmaklare.se. Personuppgiftsansvarig är GESON MÄKLARE AB, Uppsalavägen 9, 76231 RIMBO. Tel 0175-71647.